Bản tin

XPXD - HOÀN CÔNG

XPXD - HOÀN CÔNG

Khi bạn có nhu cầu cấp Giấy phép xây dựng mới, hoặc xin Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, di dời công trình hoặc điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng thì về cơ bản, bạn cần thực hiện các bước cơ bản sau để được cấp Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng):Chi tiết

03/07/2021
CẢI TẠO -SỬA CHỮA

CẢI TẠO -SỬA CHỮA

SỬA NHÀ CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.HCM Sửa chữa và cải tạo nhà ở là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết bởi sau thời gian sử dụng lâu dài khiến ngôi nhà bị xuống cấp, thêm diện tích sử dụng, cải tạo không gian…. Chi tiết

03/07/2021